Blog Archives

Comments are closed
Renovace těžce poškozeného přivaděče na čistírnu odpadních vod DN 1350/900 byla provedena ve Zlíně v říjnu roku 2016. Vzhledem k vysokému průtoku, který se pohyboval v rozmezí 1500 m3/h and 2500 m3/h byla tato stavba náročná především na výkonné přečerpávání. Firma Wombat pro úspěšné převedení průtoku použila pět přístrojů Sterling Q200, které zaručily bezpečnou instalaci KAWO vložky. Ta byla poté vytvrzena horkou vodou. Sanace probíhala v těsné blízkosti vodního toku Dřevnice. Proto bylo třeba pečlivě sledovat průtok v potrubí tak, aby nedošlo ke kontaminaci povrchových vod. [ngg_images source="galleries" container_ids="30" display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" override_thumbnail_settings="1".
Read more
Comments are closed
logo-nodig
[ngg_images source="galleries" container_ids="29" display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" override_thumbnail_settings="1" thumbnail_width="200" thumbnail_height="200" thumbnail_crop="1" images_per_page="20" number_of_columns="0" ajax_pagination="0" show_all_in_lightbox="0" use_imagebrowser_effect="0" show_slideshow_link="0" slideshow_link_text="[Show as slideshow]" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"].
Read more

COMPACT PIPE

Comments are closed
Technologie Compact Pipe spočívá v zatažení předdeformovaného plastového potrubí z materiálu PE 100 RC do stávajícího řadu. Deformace profilu zajišťuje zmenšení průřezu, které umožní pohodlné zatažení do potrubí. Systém je poté zahřát parou a natlakován tak, aby došlo k navrácení materiálu do původního kruhového tvaru. Jedině tak může být dosaženo těsného přilnutí nového potrubí ke stěnám starého vedení a vzniku tzv. close fit efektu. Potrubí tak staticky spolupůsobí, je ale třeba zmínit, že nové PE potrubí je stoprocentně samonosné. Potrubí je na stavbu dodáno namotané na cívkách,.
Read more
Comments are closed
Veletrh IFAT 2016 je nejvýznamnějším odborným světovým veletrhem v oboru technologií pro životní prostředí. Veletrhu IFAT 2016 se účastnilo rekordních 3000 vystavovatelů z 54 zemí vystavujících na ploše 220.000 m2. Na veletrh bylo přihlášeno 40 českých výrobců na ploše 1800 m2. Mezinárodního veletrhu IFAT 2016, který se letos konal v Mnichově, v období 30.5. – 3.6.2016, se zúčastnila také společnost WOMBAT, s.r.o., zastoupená především Ing. Ladislavem Dokládalem a Ing. Petrem Holešem. Díky této účasti byly získány nové informace a postřehy, týkající se nejen oboru zabývajícím se sanaci kanalizačních sběračů bezvýkopovými technologiemi,.
Read more

METODA KAWO UV

Comments are closed
Metoda KAWO UV patří mezi bezvýkopové rukávcové metody. Jedná se o bezešvou vložku ze skelných vláken, která má strukturu mřížky a na základě vypočítané tloušťky je vyrobena pro dané rozměry potrubí (obvod, DN, délka). Tloušťka stěny vložky KAWO UV je stanovena na základě statického výpočtu s ohledem na profil, stupeň poškození, výšku hladiny spodní vody, hloubku uložení potrubí a třídu dopravního zatížení. Při výrobě je vložka nasycena vhodně formulovanou polyesterovou nebo vinylesterovou pryskyřicí s minimálním obsahem styrénu. Zevnitř je nasycená vložka chráněná fólií, která slouží jako pomůcka při montáži.
Read more