METODA KAWO UV

Metoda KAWO UV patří mezi bezvýkopové rukávcové metody. Jedná se o bezešvou vložku ze skelných vláken, která má strukturu mřížky a na základě vypočítané tloušťky je vyrobena pro dané rozměry potrubí (obvod, DN, délka).

Tloušťka stěny vložky KAWO UV je stanovena na základě statického výpočtu s ohledem na profil, stupeň poškození, výšku hladiny spodní vody, hloubku uložení potrubí a třídu dopravního zatížení.

Při výrobě je vložka nasycena vhodně formulovanou polyesterovou nebo vinylesterovou pryskyřicí s minimálním obsahem styrénu. Zevnitř je nasycená vložka chráněná fólií, která slouží jako pomůcka při montáži a odstraní se ihned po vytvrzení vložky a vnější povrch vložky chrání před slunečním zářením folie nepropouštějící světlo.

Vložka UV liner se do potrubí zatahuje pomocí hydraulického navijáku. Konce protažené vložky se upevní na sadu průchozích pakrů, vzduchovou hadicí se napojí kompresor a vložka se nafukuje stlačeným vzduchem. Do vložky se zasune soustava UV lamp s kamerou a následně je vložka velmi rychle vytvrzena UV zářením. Průběh procesu vytvrzování hlídají teplotní a tlaková čidla a kamera, všechny sledované veličiny kontroluje obsluha na displeji.

Technologie KAWO UV je moderní sofistikovaná technologie pro renovaci podzemních kanalizačních trubních vedení. Uplatňuje se pro sanaci trubních řádů bez větších zakřivení. Díky použití UV záření při vytvrzování vystýlky je jeho předností velká rychlost postupu prací.