Projekt: Transfer akustického měření do diagnostiky bezvýkopových vystýlek

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_265/0021014
Datum zahájení projektu: 1. 7. 2020
Datum ukončení projektu: 30. 11. 2022
Cíl projektu: Základní Proof of Concept metod akustických měření pro zjišťování vlastností vystýlek CIPP.  Hledání nedestruktivní diagnostické cesty k měření přímo na vystýlce případně přiblížení vzorku stavu vystýlky in situ
Rozpočet projektu: 8.210.000,- Kč
Maximální dotace: 4.926.000,- Kč