Renovace potrubí DN350 metodou Compact Pipe, Znojmo – Vídeňská

Comments are closed

V listopadu 2016 společnost WOMBAT realizovala sanaci vodovodního potrubí DN 350 na Vídeňské ulici ve Znojmě. Ulice Vídeňská je dopravní tepna svým významem sahající až za hranice okresu Znojmo, proto musel být návrh umístění a rozměrů jednotlivých montážních šachet zvláště pečlivý. S ohledem na výše zmíněné bylo sanované potrubí ze sedmdesátých let minulého století rozděleno na čtyři úseky o délkách 42 m, 112 m, 158 m a 165 m. Díky citlivému rozdělení úseků bylo na tomto rušném úseku možno udržet obousměrný provoz.

Výkop celkem šesti stavebních jam byl proveden firmou IMOS Brno a.s., která je připravila pečlivě dle požadavků na zatahování předdeformovaného potrubí. Po otevření potrubí bylo třeba úseky vyčistit. V litinovém potrubí byly zjištěny výrazné inkrustace, a proto byl technologem vyhodnocen jako nejvhodnější způsob čištění upoutanými škrabáky a tlakovou vodou vozy Aquatech. Na každém úseku bylo dle míry znečištění třeba proces několikrát opakovat. Potrubí bylo do otevřených úseků postupně zatahováno ve směru od šachty MJ1, která se nacházela v blízkosti vodojemu v Husových sadech. Pracovní postup byl navržen s ohledem na vlastnosti původního litinového potrubí, které je vzhledem k věku velmi křehké. Aby se zamezilo riziku prasknutí potrubí během zatahovacího procesu, bylo zapotřebí použití speciální rolny vyvinuté pracovníky firmy WOMBAT, která eliminovala nadměrný tah vzhůru. Technologie Compact Pipe byla do stávajícího potrubí zatažena pomocí mechanizace BAGELA. Zatažení proběhlo na všech úsecích bez problémů a velmi hladce a je nutno podotknout, že úsek mezi montážními šachtami MJ5 a MJ6 byl nejdelším možným návinem potrubí pro DN 350. Zkušená pracovní četa, vedená Milošem Vailandem, si však i s touto délkou hravě poradila.

00:00
--
/
--

Po zatažení byly jednotlivé úseky dle technologického postupu postupně uzavřeny, propařeny a nafouknuty do požadované velikosti. Na konce jednotlivých úseků byly pomocí expandéru osazeny podpůrné kroužky z nerezové oceli, které zajistily správnou velikost produktu umožňující jeho propojení elektrospojkami. Pracovníci společnosti IMOS Brno a.s. poté potrubí propojili a osadili armaturami v místech napojení.

Sanaci části vodovodu na ulici Vídeňské ve městě Znojmě lze hodnotit jako povedenou, bez komplikací a my přejeme společnosti VAS Znojmo, aby nový vodovod dlouho a bezproblémově plnil svoji funkci a zásoboval obyvatele kvalitní pitnou vodou.

Technické údaje:
Celková délka: 477 m
Doba provádění sanace: 18 pracovních dnů
Výpis použité technologie: vrátek Bagela 10 t, vrátek Bagela 5 t, mechanizovaný vozík Bagela, Nákladní automobil MAN s hydraulickou rukou, Vozidlo s kamerou Rausch, Tlakový vůz Aquatech, Pojízdná kotelna, Citroen Jumper.

Comments are closed.