Čištění a monitoring trubních vedení

 

Bezvýkopová
sanace trubních vedení

 

Práce kanalizačním robotem a lokální opravy trubních vedení

 

KAWO VERTICAL

 

Přečerpávání odpadních vod