Parametrizace odolností pro renovační metody CIPP

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011512

Datum zahájení projektu: 15. 6. 2018

Datum ukončení projektu: 14. 6. 2020

Partner projektu: Vysoké učení technické v Brně

Cíl projektu: Transfer znalostí v podnikové sféře formou nového utřídění vstupních materiálů, pro ně optimalizovaných technologických postupů a novou parametrizací produktů s adresnější uživatelskou klasifikací.

Rozpočet projektu: 6.480.950,- Kč

Maximální dotace: 4.536.665,- Kč