V a V nových řad vystýlek

Projekt: Výzkum a vývoj nových řad vystýlek pro sanace potrubí
Reg. číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004597
Datum zahájení projektu: 1.3.2016
Datum ukončení projektu: 31.8.2019
Cíl projektu: Projekt shrnuje plány ve výzkumu a vývoji materiálů a postupů pro vystýlky potrubí na textilní bázi. Do roku 2019 bude ověřeno různé materiálové řešení pro dlouhá potrubí, velké profily, členitou topologii a produktovody. Cílem jsou inovace pro dosud neřešené a neověřené renovační podmínky.
Rozpočet projektu: 34.500.000,- Kč
Dotace max.: 15.821.700,- Kč