Revize, vytyčování trasy trubních vedení v terénu, posouzení, vyhodnocení stavu inženýrských sítí ve 3D

Po realizaci monitoringu  TV kamerou provádíme vyhodnocení technického stavu monitorovaného potrubí. Tam, kde je komplikovaný přístup k trubnímu vedení je možné provést vytyčení trasy potrubí včetně lokalizace nepřístupných nebo ztracených šachet pomocí zařízení RIDGID a lokátorem NaviTRACK Scout až do hloubky 3,5 m. Po zajištění vstupu do trubního vedení je možné provést kompletní diagnostiku. Výsledkem inspekce je zpráva s přesným polohopisem diagnostikovaných řadů, uloženým do systému GIS, průběh trasy v s možností vizualizace v 3D, popisem fyzického stavu trubního vedení, návrhu případné opravy doporučenou bezvýkopovou technologií a cenovou nabídkou.