Metoda KAWEX

Bezvýkopová technologie KAWEX je inverzní rukávová metoda pro sanaci podzemních vodovodních přivaděčů DN 200 – DN 1000. Tato technologie řeší sanaci netěsných podzemních vodovodních přivaděčů, kde dochází k úniku pitné vody z potrubí do okolního prostředí. Před vlastní sanací je prováděno hydromechanické vyčištění potrubí, proplach a inspekce TV kamerou. Technologický postup je obdobný jako u technologie KAWO, používané k sanaci kanalizačních sběračů. Rozdíl je především v použitých základních komponentech vystýlky. Materiály technologie KAWEX je certifikovaná pro styk s pitnou vodou a odolává vnitřnímu přetlaku v potrubí. Vystýlka může být osazována inverzním zařízením nebo také tlakovou nádobou a vytvrzována nejen teplou vodou, ale i parou. Výsledkem sanace bývá dlouhodobé zamezení úniku pitné vody a prodloužení životnosti potrubí o desítky let.