Výzkumně inovační pracoviště NO DIG

Projekt: Výzkumně inovační pracoviště NO DIG

Reg. číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012461

Datum zahájení projektu: 1. 12. 2017

Datum ukončení projektu: 30. 11. 2020

Cíl projektu: Vytvoření pracoviště simulující praxi, aby se výzkum a prototypový vývoj opíral o poloprovozní podmínky vč. technologických operací a mechatroniky.

Rozpočet projektu: 19.569.000,- Kč

Maximální dotace: 9.784.500,- Kč

Účelem projektu bylo rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj. Navazuje na již využívaný NO-DIG Techpark Brno. Propojením těchto technologických kapacit vznikla nová nabídka komerčních služeb, které náš podnik od 1.12.2020 oficiálně poskytuje dalším uživatelům: podnikům, výzkumným organizacím, školám, správcům potrubních soustav. Poskytování služeb je omezeno režimem čl. 26 Nařízením Komise EU č. 651/2014 tak, aby účelem byl výzkum, vývoj, konstrukční a prototypové práce a testování vzorků. Služby nesmí být poskytovány pro opakovanou nebo běžnou produkci uživatelů.

Přístup k výzkumné a vývojové infrastruktuře zahrnuje zejména následující služby:

  • Diagnostiku vad. Potrubí, nadstandardních ČSN EN 13508 doplněnou 3D scanovaním a zpracováním dat pro identifikaci nepravidelnosti potrubních povrchů
  • Simulace pro analýzy lokálních zásahů v potrubí a testování navržených postupů na simulačním polygonu
  • Simulace a analýzy tepelných procesů pro renovační postupy na simulačním polygonu
  • Testování odolnosti potrubních a renovačních materiálu pohyblivou tryskou jako simulace tlakového čištění potrubí
  • Experimentální poloprovozní práce s individuálními požadavky na simulační polygon a k němu připojitelná technologická zařízení.

Ceník základních činností pro uvedené služby:

Příprava simulačního experimentu, konstrukce a modelování zařízení a přípravků

Cena za den: 8 900,-Kč

Sestavování polygonu a zařízení, kalibrace poloprovozních funkcí

Cena za den bez mat. spotřeby: od 13 900,-Kč

Provádění experimentálních a testovacích operací procesů

Cena za den bez mat. spotřeby a ceny provozu technologických agregátů : od 13 900,-Kč

Zpracování a vyhodnocování dat, inženýrské analýzy a návrhy v diagnostice, technologických a materiálových otázkách

Cena za den: od 9 900,-Kč