Výzkumně inovační pracoviště NO DIG

Projekt: Výzkumně inovační pracoviště NO DIG

Reg. číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012461

Datum zahájení projektu: 1. 12. 2017

Datum ukončení projektu: 30. 11. 2020

Cíl projektu: Vytvoření pracoviště simulující praxi, aby se výzkum a prototypový vývoj opíral o poloprovozní podmínky vč. technologických operací a mechatroniky.

Rozpočet projektu: 19.569.000,- Kč

Maximální dotace: 9.784.500,- Kč