Dokončení sanace přivaděče surové vody Hulín – Kroměříž

Comments are closed

15. srpna byla dokončena rekonstrukce přivaděče DN310 z čerpací stanice Hulín na úpravnu vody v Kroměříži. Stavba byla prováděna metodou Compact Pipe a její rozsah byl unikátní i v celosvětovém měřítku. Potrubí dlouhé 7320 metrů bylo rozděleno na 54 úseků, které byly vyčištěny mechanicky nebo vysokotlakým vodním paprskem. Do takto připravených úseků bylo poté zataženo předtvarované potrubí z materiálu PE 100 RC, kterému byl poté parou navrácen původní kruhový průřez.

Původní časový harmonogram, který počítal s ukončením realizace stavby až v listopadu letošního roku jsme dokázali o více než tři měsíce zkrátit. V současné době potrubím proudí cca 40 l/s, které pomáhají kroměřížským vodárnám šetřit vodu v jiných prameništích. Kapacita prameniště a technologických zařízení, včetně přivaděče, činí 110 l/s.

Comments are closed.