KAWO INJEKT

Technologie „KAWO – injekt“ je nová bezvýkopová technologie, která řeší napojení zaústění kanalizačních přípojek do hlavního kanalizačního řadu injektážním způsobem. Oprava spočívá v důkladném zainjektování vadného zaústění kanalizační přípojky do hlavního řadu. Pomocí speciální injektovací hlavice pakeru dojde k dokonalému vyplnění trhlin a netěsností v prostoru zaústění přípojky rychletuhnoucí pryskyřicí. Technologie „KAWO – injekt“ se používá k sanaci zaústění kanalizačních přípojek DN 150 – DN 250 v neprůlezných profilech DN 250 – DN 600. Technologií KAWO – injekt lze využít také k opravě poruch, např. trhlin, kaveren a netěsných hrdel na trase hlavního kanalizačního řadu DN 200 – 600. Osazení se provádí v součinnosti s TV – kamerou po proplachu potrubí.