KAWO VERTICAL – Opravy dešťových svodů a svislých trubních vedení

Technologie KAWO Vertical se uplatňuje pro sanaci stávajících svislých trubních vedení od DN 80 – DN 300. Po diagnostice se do porušeného potrubí osadí flexibilní vystýlka, která je nasycená rychletuhnoucím pojivem. Osazení vystýlky se provádí pomocí speciálního tlakového zařízení. Vystýlka je následně vytvrzena párou. Tato technologie je žádaná především pro sanaci svislých svodů, kdy dochází z úniku vlhkosti z původního porušeného potrubí do bytových či kancelářských prostor, a tím zapříčiňují sníženou kvalitu životního prostředí.