About: admin

Vivamus vel sem at sapien interdum pretium. Sed porttitor, odio in blandit ornare, arcu risus pulvinar ante, a gravida augue justo sagittis ante. Sed mattis consectetur metus quis rutrum. Phasellus ultrices nisi a orci dignissim nec rutrum turpis semper.

Recent Posts by admin

Comments are closed
The pipeline was put out of operation on the February 13th. The renovation is a construction of great importance for the whole area, as according to the plans of VAK Kroměříž the use of water source in Hulín is going to be much higher in future. Our company Wombat is associated with company VHS Javorník and together we are main contractor on the site. After the water from the pipe was emptied, the diameter of the host steel pipe was measured and CCTV examination of first.
Read more
Comments are closed
13. února byl odstaven přivaděč surové vody z čerpací stanice v Hulíně na úpravnu v Kroměříži. Stavba je důležitá především z hlediska zlepšení dostupnosti vody z hulínského prameniště, které bude dle plánů společnosti VAK Kroměříž v budoucnosti více využíváno. Naše firma je, ve sdružení se společností VHS Javorník, zhotovitelem celé renovace. Po vypuštění potrubí byly první úseky trasy dlouhé 7320 m vyčištěny, změřeny a následně do nich bylo zataženo předdeformované potrubí z materiálu PE HD 100 RC. Dle technologického postupu bylo poté potrubí napařováno a expandováno do původního tvaru tak, aby došlo k těsnému.
Read more
Comments are closed
V listopadu 2016 společnost WOMBAT realizovala sanaci vodovodního potrubí DN 350 na Vídeňské ulici ve Znojmě. Ulice Vídeňská je dopravní tepna svým významem sahající až za hranice okresu Znojmo, proto musel být návrh umístění a rozměrů jednotlivých montážních šachet zvláště pečlivý. S ohledem na výše zmíněné bylo sanované potrubí ze sedmdesátých let minulého století rozděleno na čtyři úseky o délkách 42 m, 112 m, 158 m a 165 m. Díky citlivému rozdělení úseků bylo na tomto rušném úseku možno udržet obousměrný provoz. Výkop celkem šesti stavebních jam byl.
Read more
Comments are closed
Reconstruction of a 85 m long culvert in the body of the D1 highway was realized in October 2016. The diameter of the culvert was variable, ranging from the DN 1650 to DN 1450. Bottom of the culvert was aligned to the straight line, which was the cause of a shrinking diameter of the pipe.  Wombat used the KAWO technology for the renewal of this piping. The liner was installed using cold water and cured with hot water. Due to the size of the liner.
Read more
Comments are closed
V říjnu roku 2016 byla provedena sanace propustku v tělese dálnice D1 u Ostrovačic. Průměr potrubí byl proměnlivý a pohyboval se v rozmezí od DN 1450 do DN 1650. Dno propustku bylo vyrovnáno do roviny, což byla příčina zmenšujícího se průřezu. Firma Wombat k sanaci použila technologii KAWO. Rukávec byl na místo usazen studenou vodou a následně vytvrzen ohřátím. Vzhledem k rozměrům sanovaného úseku byly největším problémem alokování potřebné těžké techniky. Ohřátí 165 m3 bylo zajištěno dvěma pojízdnými kotelnami. Vzhledem ke zmenšujícímu se průměru potrubí jsme očekávali vznik vrapů.
Read more

Recent Comments by admin

    No comments by admin yet.