Projekt: Posouzení a srovnání bezvýkopových a výkopových technologií při budování vodohospodářské infrastruktury

…je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci variantního provedení vybrané realizace obnovy kanalizační sítě bude u vybraných parametrů provedeno srovnání výkopových a bezvýkopových technologií – rozpočty, harmonogram, celkové dopady způsobu realizace.