Čištění kanalizace

Před začátkem samotného provádění bezvýkopové opravy kanalizace a lokálních oprav potrubí, dále před vlastním monitoringem kanalizace, je prvořadou nutností vyčištění kanalizačních řádů od nánosů a sedimentů. Čištění kanalizace, ať už dešťové či splaškové, se provádí speciálními čistícími vozy, které umožňují čištění tlakovou vodou.

Tlakové čištění kanalizace

Společnost WOMBAT, s.r.o. používá k čištění kanalizace vysokotlaký kombinovaný čistící vůz AQUATECH B10. Tyto stroje jsou svým špičkovým výkonem schopny rozrušit ztvrdlé a ulehlé sedimenty v kanalizačním potrubí a následně provést jejich odsátí a uložení na skládku. Další významnou vlastností těchto vysokotlakých kombinovaných čistících vozů je jejich efektivnost, kdy minimálně vyškolený pracovník může současně provádět čištění i odsávání nánosů a sedimentů. Použitím speciálních tlakových dýz, frézovacích nástavců, hlavic a řetězových čističů dokážeme z kanalizačních řádů odstranit i velmi ztvrdlé sedimenty a vrostlé kořeny.

Současně je společnost WOMBAT, s.r.o. výhradním dodavatelem čistících vozů AQUTECH na tuzemském trhu.

Nabízíme Vám čištění kanalizace v běžných profilech od DN 250 až po průlezné profily. Dále také nabízíme čištění kanalizačních domovních přípojek v profilech DN 80 – DN 200 v délce až 100 m čistícím vozidlem KROLL nebo také pomocí mechanického stroje RIDGID v profilech DN 50 – DN 150 v délce až 30 m, eventuálně zařízením Kranzlë v profilech DN 10 – DN 50 v délce až 40 m.