SPR TECHNOLOGIE – Sanace velkých průlezných profilů

Technologie SPR je určená pro sanaci velkých průlezných sběračů a štol, kdy na základní rám, kopírující původní tvar sanovaného potrubí je navíjen plastový pásek, zapadající do pevného zámku. Tím je postupně vytvářeno mezikruží, které je vyplňováno směsí a tím stabilizováno. Během sanace není třeba provádět přečerpávání průtočného média. Technologií SPR je možno sanovat sběrače a štoly i o profilu větším než DN 3000.