Projekt: Výzkum a vývoj vystýlek CIPP pro tlaková potrubí

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020063
Datum zahájení projektu: 1. 2. 2020
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2022
Cíl projektu: Výzkum a vývoj bezvýkopové metody renovace tlakových potrubí metodou CIPP a nástřiků. Cílem je vyvinou produkty a techniky vhodné ke standardizaci renovační praxe. 
Rozpočet projektu: 31.934.700,- Kč
Maximální dotace: 14.495.160,- Kč