Blog Archives

Comments are closed
Projekt: Výzkum a vývoj nových řad vystýlek pro sanace potrubí Reg. číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004597 Datum zahájení projektu: 1.3.2016 Datum ukončení projektu: 31.8.2019 Cíl projektu: Projekt shrnuje plány ve výzkumu a vývoji materiálů a postupů pro vystýlky potrubí na textilní bázi. Do roku 2019 bude ověřeno různé materiálové řešení pro dlouhá potrubí, velké profily, členitou topologii a produktovody. Cílem jsou inovace pro dosud neřešené a neověřené renovační podmínky. Rozpočet projektu: 34.500.000,- Kč Dotace max.: 15.821.700,- Kč .
Read more

Animace

Comments are closed
[rev_slider alias="Animace-hlavni-cz"][/rev_slider].
Read more
Comments are closed
13. února byl odstaven přivaděč surové vody z čerpací stanice v Hulíně na úpravnu v Kroměříži. Stavba je důležitá především z hlediska zlepšení dostupnosti vody z hulínského prameniště, které bude dle plánů společnosti VAK Kroměříž v budoucnosti více využíváno. Naše firma je, ve sdružení se společností VHS Javorník, zhotovitelem celé renovace. Po vypuštění potrubí byly první úseky trasy dlouhé 7320 m vyčištěny, změřeny a následně do nich bylo zataženo předdeformované potrubí z materiálu PE HD 100 RC. Dle technologického postupu bylo poté potrubí napařováno a expandováno do původního tvaru tak, aby došlo k těsnému.
Read more
Comments are closed
V listopadu 2016 společnost WOMBAT realizovala sanaci vodovodního potrubí DN 350 na Vídeňské ulici ve Znojmě. Ulice Vídeňská je dopravní tepna svým významem sahající až za hranice okresu Znojmo, proto musel být návrh umístění a rozměrů jednotlivých montážních šachet zvláště pečlivý. S ohledem na výše zmíněné bylo sanované potrubí ze sedmdesátých let minulého století rozděleno na čtyři úseky o délkách 42 m, 112 m, 158 m a 165 m. Díky citlivému rozdělení úseků bylo na tomto rušném úseku možno udržet obousměrný provoz. Výkop celkem šesti stavebních jam byl.
Read more
Comments are closed
V říjnu roku 2016 byla provedena sanace propustku v tělese dálnice D1 u Ostrovačic. Průměr potrubí byl proměnlivý a pohyboval se v rozmezí od DN 1450 do DN 1650. Dno propustku bylo vyrovnáno do roviny, což byla příčina zmenšujícího se průřezu. Firma Wombat k sanaci použila technologii KAWO. Rukávec byl na místo usazen studenou vodou a následně vytvrzen ohřátím. Vzhledem k rozměrům sanovaného úseku byly největším problémem alokování potřebné těžké techniky. Ohřátí 165 m3 bylo zajištěno dvěma pojízdnými kotelnami. Vzhledem ke zmenšujícímu se průměru potrubí jsme očekávali vznik vrapů.
Read more