Blog Archives

Výzkum

Comments are closed
V souvislosti s aktuálními trendy na podporu aplikovaného výzkumu, rozvojem a aplikací nových technologii a s přijetím zásad odpovědného a preventivního přístupu k ochraně životního prostředí v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje se činnost společnosti WOMBAT, s.r.o. začala v posledních rocích obracet i do oblasti vědeckého a odborného výzkumu a vývoje. Prioritním se stal aplikovaný a experimentální výzkum a vývoj. Přirozeným krokem byla výstavba nového moderního vědeckotechnického centra NO-DIG PARK, kde je vybudováno důstojné zázemí pro další rozvoj vědeckotechnické výzkumné činnosti a kde jsou také.
Read more
Comments are closed
Projekt: Zátěžové vystýlky KAWO plus Reg. číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005821 Datum zahájení projektu: 1.1.2016 Datum ukončení projektu: 31.12.2018 Cíl projektu: Projekt se soustředí na zavedení průmyslové produkce nové generace vystýlek KAWO, vyvinuté pro speciální zátěžové parametry sanovaných potrubí. Východiskem je vlastní vývoj prototypu a ověření technologie post curingu. Investice směřují do efektivnější přípravy povrchu potrubí hydromechanickým zařízením a zlepšené digitální diagnostiky. Pro vytvrzení budou pořízeny energeticky vysoce účinné zdroje páry a podpůrné potrubní stroje. Rozpočet projektu: 33.000.000,- Kč Dotace max.: 11.550.000,- Kč .
Read more