KAWO Robot – pro odstranění poruch v trubních vedeních

Kanalizační KAWO robot je používán pro odstranění poruch v trubní síti a to např. při odstranění přesazených přípojek, odfrézování betonových nálitků či ztvrdlých sedimentů, vrostlých kořenů, zatěsnění trhlin a prasklin, a vyplnění vypadených střepů v potrubí. Po osazení vystýlky KAWO se kanalizační robot používá na zprůchodnění zaslepené kanalizační přípojky. Kanalizační robot pracuje s nástavci pro frézování přečnívajících částí v potrubí, špachtlování a vyplňování porušených míst v potrubí.

Naše firma má možnost výběru vhodného robota k odstranění specifických poruch

  • KA-TE robot, špičkový hydraulický robot pracující  v profilech od DN 200 – DN 600
  • IMS-ROBOTICS Turbo, hydraulický robot pracující v profilech od DN 200 – DN 600
  • SIKA robot, pneumatický robot, pracující v profilech od DN 200 – DN 600
  • IMS-ROBOTICS mini, pneumatický robot pro sanaci potrubí od DN 80 – DN 150