Bezvýkopová metoda RELINING – Kanalizace

Bezvýkopová metoda RELINING spočívá v osazení menšího plastového potrubí do stávajícího porušeného kanalizačního potrubí, která jsou kapacitně předimenzována. Používá se pro profily od DN 80 – 1400 do přímých tras bez výrazných horizontálních či vertikálních lomů. Pro vstup do stávajícího potrubí je nutno zajistit startovací jámu s náběhem. Zatahované potrubí je osazováno speciálním vrátkem (např. typ BAGELA) s regulovanou tažnou silou.

Bezvýkopová metoda RELINING – Flexoren

Používá se pro renovaci porušených domovních kanalizačních přípojek nebo pro nebo úseků kanalizačního potrubí od DN 125 – 300. Výhodou je speciální dvouplášťová konstrukce zatahovaného potrubí, která umožňuje mimořádný ohyb potrubí a je tedy možné ke vstupu do potrubí využít běžnou revizní šachtu.