Bezvýkopová metoda RELINING

Bezvýkopová technologie RELINING spočívá v osazení menšího plastového potrubí do stávajícího nevyhovujícího vodovodního řadu. Jedná se o velmi rychlou metodu, která je užívána při sanaci potrubí, která jsou kapacitně předimenzována. Součástí celkové bezvýkopové sanace bývá i výměna tvarovek, armatur a šachet dle požadavku investora. Materiály, užívané na sanaci vodovodního potrubí, jsou atestovány hygienickým certifikátem.