Sanace přivaděče surové vody Hulín – Kroměříž DN 309 metodou P-Systém

Comments are closed

13. února byl odstaven přivaděč surové vody z čerpací stanice v Hulíně na úpravnu v Kroměříži. Stavba je důležitá především z hlediska zlepšení dostupnosti vody z hulínského prameniště, které bude dle plánů společnosti VAK Kroměříž v budoucnosti více využíváno. Naše firma je, ve sdružení se společností VHS Javorník, zhotovitelem celé renovace.

Po vypuštění potrubí byly první úseky trasy dlouhé 7320 m vyčištěny, změřeny a následně do nich bylo zataženo předdeformované potrubí z materiálu PE HD 100 RC. Dle technologického postupu bylo poté potrubí napařováno a expandováno do původního tvaru tak, aby došlo k těsnému spojení plastového a původního ocelového potrubí.

Náročnost stavby je definována především samotnou trasou potrubí, která se nachází v zemědělských plochách a intravilánu. Důležitým faktorem je tedy počasí. Déšť způsobuje měknutí zemního podkladu, což znemožňuje pohyb těžké techniky potřebné jak pro důkladné čištění, tak pro samotné zatažení a propaření nového potrubí. Díky pečlivému plánování jednotlivých úkonů s ohledem na momentální povětrnostní situaci se nám daří s rezervou plnit harmonogram prací a vše funguje velmi dobře.

Za 45 pracovních dní se nám podařilo vyčistit 3400 metrů původního ocelového potrubí, předdeformované potrubí je zataženo a zkompletováno na 1890 metrech.

Comments are closed.