Sanace tlakové kanalizace

Sanace tlakových kanalizačních ocelových nebo litinových řadů je realizována speciální sendvičovou vystýlkou, kdy vnější vrstva tvoří tkaná pevná vystýlka a druhou vnitřní vrstvu tvoří netkaná filcová vystýlka. Vystýlka je sycená epoxidovou pryskyřicí a je možno ji osazovat buď inverzním způsobem nebo tlakovou nádobou a vytvrzovat buď teplou vodou nebo parou. Takto osazená vystýlka vytvoří s hostitelskou troubou kompozit, který dlouhodobě zajistí odolnost vůči vnitřnímu přetlaku a vnějšímu tlaku, a to vše výborných hodnotách abraze.