Bezvýkopová sanace kanalizačních řadů

Společnost WOMBAT, s.r.o. disponuje moderními technologiemi, kterými je možné sanovat poškozená kanalizační vedení bez nutnosti provádění liniových výkopů. Staveniště je vymezeno pouze v okolí startovací a ukončovací šachty, které zajišťují potřebný přístup do potrubí. Díky tomu je provoz na povrchu, ve srovnání s klasickými metodami, omezen opravdu minimálně. Dalším benefitem je rychlost provedení sanace, jednotlivé úseky mohou být dokončeny v rozmezí jednoho až dvou týdnů. Díky kombinaci výše zmíněných faktorů a příznivé ceny jsou naše bezvýkopové metody velmi dobrou a oblíbenou volbou investorů.