COMPACT PIPE

Technologie Compact Pipe spočívá v zatažení předdeformovaného plastového potrubí z materiálu PE 100 RC do stávajícího řadu. Deformace profilu zajišťuje zmenšení průřezu, které umožní pohodlné zatažení do potrubí. Systém je poté zahřát parou a natlakován tak, aby došlo k navrácení materiálu do původního kruhového tvaru. Jedině tak může být dosaženo těsného přilnutí nového potrubí ke stěnám starého vedení a vzniku tzv. close fit efektu. Potrubí tak staticky spolupůsobí, je ale třeba zmínit, že nové PE potrubí je stoprocentně samonosné.

Potrubí je na stavbu dodáno namotané na cívkách, kde je složeno do tvaru dvojitého písmene C. Materiál PE 100 RC splňuje podmínky zkoušek na pomalé šíření trhliny popsané technickým předpisem PAS 1075.

Výsledkem je nový, stabilní průřez PE 100 RC s velmi nízkým zbytkovým pnutím, které je zásadní parametrem pro vznik a šíření trhlin.

Výhody systému:

  • Staticky samonosné a spolupůsobící se stávajícím potrubím
  • Potrubí vyrobené v celé délce bez spojů
  • Potrubí dodáváno na bubnech ve všech průměrech – minimální manipulace
  • Minimální rozměry montážních jam
  • Snadné zatahování potrubí