Bezvýkopová sanace vodovodních řadů

Sanace vodovodních potrubí je velmi komplexní a složitý proces. Důvodů k její realizaci může být několik, ať už jsou to časté úniky, vylepšení vlastností vnitřního povrchu potrubí, nebo pouze preventivní opatření pro bezproblémovou budoucnost. Pro výběr vhodné metody je třeba znát mnoho parametrů vedení a pečlivě je posoudit. Mezi ně patří například geometrie potrubí, jeho současný stav a také požadavek na nové potrubí obecně. Naše společnost disponuje řadou technologií, z nichž každá má své výhody a nevýhody. Naší doménou však je pomoci vám s výběrem příslušné technologie tak, aby potrubí zdárně sloužilo ke svému účelu ještě řadu desetiletí.