Inovace zátěžové vystýlky

Projekt: Zátěžové vystýlky KAWO plus
Reg. číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005821
Datum zahájení projektu: 1.1.2016
Datum ukončení projektu: 31.12.2018
Cíl projektu: Projekt se soustředí na zavedení průmyslové produkce nové generace vystýlek KAWO, vyvinuté pro speciální zátěžové parametry sanovaných potrubí. Východiskem je vlastní vývoj prototypu a ověření technologie post curingu. Investice směřují do efektivnější přípravy povrchu potrubí hydromechanickým zařízením a zlepšené digitální diagnostiky. Pro vytvrzení budou pořízeny energeticky vysoce účinné zdroje páry a podpůrné potrubní stroje.
Rozpočet projektu: 33.000.000,- Kč
Dotace max.: 11.550.000,- Kč