KAWO sanace potrubí DN 1350/900 ve Zlíně, Loukách

Comments are closed

Renovace těžce poškozeného přivaděče na čistírnu odpadních vod DN 1350/900 byla provedena ve Zlíně v říjnu roku 2016. Vzhledem k vysokému průtoku, který se pohyboval v rozmezí 1500 m3/h and 2500 m3/h byla tato stavba náročná především na výkonné přečerpávání. Firma Wombat pro úspěšné převedení průtoku použila pět přístrojů Sterling Q200, které zaručily bezpečnou instalaci KAWO vložky. Ta byla poté vytvrzena horkou vodou. Sanace probíhala v těsné blízkosti vodního toku Dřevnice. Proto bylo třeba pečlivě sledovat průtok v potrubí tak, aby nedošlo ke kontaminaci povrchových vod.

Comments are closed.