Profil společnosti

Profil společnosti WombatWOMBAT – je zvíře u nás poměrně málo známé. Jeho domovinou je Austrálie a patří do skupiny vačnatců. Dosahuje délky 70-120 cm a hmotnosti až 40 kg. Jeho tělo je uzpůsobeno životu pod zemí. Nápadná je jeho těžká a široká hlava a mohutné válcovité tělo bez ocásku. Wombat dokonale hrabe a jeho perfektně udržované chodby dosahují délky až několik desítek metrů. Wombat má vak obrácený dozadu, ve kterém samice nosí mládě šest měsíců a vodí ho s sebou průměrně 1 rok. Wombat je uznáván jako chytré zvíře, v poměru k hmotnosti těla má největší mozek ze všech vačnatců. Zejména přední mozek je vyvinut silně, což svědčí o jeho evoluční výši a inteligenci. Ačkoli je wombat ve světě velmi známý, u nás se říká, že tvůrci učebnic zoologie na wombata prostě zapomněli.

Firma WOMBAT, s.r.o. byla založena za účelem rekognoskace a následné sanace kanalizačních sběračů bezvýkopovými technologiemi. S těmito novými progresívními metodami sanace podzemních trubních vedení se jednatelé firmy seznámili na svých cestách za hledáním zkušeností, a to především v Belgii, Holandsku, Německu a Rakousku. Již v praxi ve svém bývalém zaměstnání v osmdesátých letech poznali fyzický stav kanalizačních řadů a brzy pochopili, že rozvoj státu se neobejde bez velkých investic do infrastruktury. Proto byly v první fázi vývoje firmy zakoupeny TV kamery, sloužící k poznání skutečného stavu podzemních trubních vedení. Vzápětí byla vyvinuta bezvýkopová inverzní rukávová technologie KAWO, spočívající v osazení polyesterepoxidové vystýlky do fyzicky nevyhovujících trubních řadů. Touto technologií je dosaženo zatěsnění a statické nalepšení trubních řadů. Výhodou této technologie je především její rychlost, kvalita požadovaných prací, hydraulické nalepšení trubních sítí a zlepšení životního prostředí.

Brzy byla technologie KAWO dovybavena vysokotlakými kombinovanými čistícími vozy AQUATECH B10 a kanalizačním robotem KAWO pro zapravní domovních kanalizačních přípojek. Pro komplexní sanaci kanalizačních systémů byla prováděna rekonstrukce šachet osazením vodotěsných sklolaminátových hrnců a sanace domovních kanalizačních přípojek technologií FLEXOREN – RELINING. Pro sanaci lokálních poruch kanalizačních řadů se uplatňuje metoda KAWO – LOCAL, osazením krátkých vystýlek. Později byla zahájena i sanace tlakových vodovodních přivaděčů bezvýkopovou technologií KAWEX a ochrana vnitřního povrchu vodovodního potrubí epoxidovým nástřikem – technologií M – systém.

V dalších letech činnosti byly postupně dovybavovány jednotlivé sanační technologie.
V oblasti diagnostiky bylo rozšířeno portfolio čistících vozů, v současné době vlastníme čtyři kompletní jednotky včetně širokého rejstříků výkonných nástavců – trysek, fréz, řetězových čističů apod. Rovněž monitorovací jednotky za dobu více než dvaceti let dosáhly velkého vývoje ve stupni rozlišení, možnosti prohlídky laterárních vedení přímo z hlavního řadu či přehledného uspořádání ve výstupu, tj. možnosti listinného či elektronického vyhotovení dokumentu z prohlídky. V současné době pracovníci firmy požívají čtyři kompletní monitorovací jednotky pro diagnostiku od malých průměrů až po průlezné.

V oddílu sanačních technologií pro kanalizace byla výrazně rozšířena skladba kanalizačních robotů, ty nejnovější disponují kromě nástavců frézovacích i nástavce špachtlovací, bourací a vrtací.

Velký rozvoj nastal u vývoje technologického zařízení pro sanaci vodovodního potrubí. Kromě použití nových kvalitnějších materiálů, tj. vystýlek a epoxidových pryskyřic používáme osazování vystýlek tlakovou nádobou a vytvrzování vystýlek parou. V současné době pro sanaci vodovodů alternativně nabízíme i strukturální nástřik, který nejen ochrání vnitřní povrch potrubí, ale vytvoří i dostatečnou statickou ochranu potrubí.

Společnost WOMBAT, s.r.o. se trvale usadila městské části Brna – Slatině v blízkosti napojení na dálnici D1 a letiště Brno. V současné době se provádí dobudování areálu výstavbou nového moderního centra NO-DIG PARK, kde budou soustředěn vývoj v daném oboru a využito nejmodernějších poznatků pro diagnostiku, vyhodnocení a optimalizaci řešení renovace podzemních trubních vedení.

Od roku 2004 firma WOMBAT pracuje v systému řízení jakosti 9001 a ochraně životního prostředí 14001.

Vývoj firmy Wombat

1990 –

Založení společnosti WOMBAT, družstvo

1991 –

Zakoupení monitorovací kamery RAUSCH

1992 –

Dokončení vývoje metody KAWO

1993 –

Transformace na společnost s ručením omezeným

1997 –

Použití technologie nástřiku vodovodního potrubí M –systém

1999 –

Stěhování do nového moderního areálu v Brně – Slatině

2000 –

Vstup na ruský trh

2001 –

Získání ocenění STAVBA ROKU za nejlepší stavbu v oblasti bezvýkopových technologií na světě

2003 –

Získání ocenění ZLATÁ AQUA

2004 –

Získání certifikátů ISO 9001 a 14001

2006 –

Dokončení technologie pro sanaci plynovodů GASEX

2008 –

Technologie semistrukturálního nástřiku

2010 –

Oslava 20. výročí založení firmy

2014 –

Dokončení areálu NO-DIG Park v Brně – Slatině

 

  • ctíme a naplňujeme zásadu odpovědného a preventivního přístupu k ochraně přírody promítající se ve strategických rozhodnutích i v každodenní praxi
  • stejně tak postupujeme při ochraně zdraví našich zaměstnanců, řídíme používání ochranných prostředků a pracujeme s materiály zdravotně nezávadnými
  • obnovujeme české i mezinárodní certifikáty dokladující kvalitu systému renovace potrubí
  • vyvíjíme a modernizujeme technologické postupy
  • odpovědnost, solidnost, profesionální vzdělání a otevřenost v diskusi každého našeho zaměstnance je náš stálý požadavek, ze kterého neustoupíme
  • v každodenní činnosti dodržujeme legislativní povinnosti včetně norem, zabývajících se ochranou životního prostředí
  • systém řízení jakosti a ochrany životního prostředí rozvíjíme tak, aby byl pružný vůči změnám, schopný zlepšení a funkční