Metoda SS-SYSTEM – Ochrana vnitřního porušeného potrubí semistrukturálním nástřikem

Technologie semistrukturálního nástřiku je první nástřikovou technologií, která neřeší pouze ochránění vnitřního povrchu potrubí, ale zvyšuje strukturální integritu sanovaného potrubí. Tak jako u ostatních nástřikových technologií je postup při sanaci obdobný. Po dokonalém vyčištění a kontrole TV kamerou je sanované potrubí zbaveno zbytkové vody profouknutím molitanovými válci. Vlastní aplikace nástřiku je prováděna speciální hlavou při 25 000b otáčkách za minutu. Tím dojde k aplikaci nástřiku v ideální tloušťce 3 mm. Nástřik se běžně aplikuje v profilech DN 100 – DN 800 a to v délkách až do 150 bm v jednom technologickém kroku.

Významná je doba vlastní realizace nástřiku, která trvá pouhých několik hodin. Doba tuhnutí materiálu, kdy dosáhne optimálních pevnostních hodnot je 8 hodin.

Technologie semistrukturálního nástřiku nejen že ochrání vnitřní povrch potrubí, ale vytvoří i novou strukturu nástřiku, který vytvoří vlastně tzv. „rouru v rouře“ s výbornými pevnostními charakteristikami renovovaného potrubí. Oproti původnímu potrubí dojde k navýšení životnosti renovovaného potrubí o desítky let.