OMEGA LINER – osazení plastového kopolymeru do stávajících trubních vedení

Jedná se o technologii pro bezvýkopovou renovaci kanalizačního potrubí tzv. „suchým procesem“. Zatahované potrubí je vyrobené ze speciálního PVC kopolymeru, který je obohacen řadou přísad, které tomuto potrubí udělují zcela unikátní vlastnosti ve srovnání s konvenčními plasty. Tato technologie se řadí do kategorie renovačních technologií nazývané CLOSE-FIT Relining, kdy osazované potrubí těsné přiléhá ke stávajícímu porušenému trubnímu vedení. Potrubí je při výrobě předdeformováno do složeného tvaru na cívku, přičemž se jeho venkovní průměr sníží o cca 40% a výsledný tvar připomíná řecké písmeno Omega. Používá se pro sanaci trubních vedení od DN 250 – DN 400. Po zatažení plastového kopolymeru z cívky  do sanovaného potrubí se OMEGA Liner po nahřátí na požadovanou teplotou a tlakem vrátí do původního kruhového tvaru a přilehne ke stěně původního potrubí.