Blog Archives

Comments are closed

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020063
Datum zahájení projektu: 1. 2. 2020
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2022
Cíl projektu: Výzkum a vývoj bezvýkopové metody renovace tlakových potrubí metodou CIPP a nástřiků. Cílem je vyvinou produkty a techniky vhodné ke standardizaci renovační praxe. 
Rozpočet projektu: 31.934.700,- Kč
Maximální dotace: 14.495.160,- Kč

.
Read more
Comments are closed

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_265/0021014
Datum zahájení projektu: 1. 7. 2020
Datum ukončení projektu: 30. 11. 2022
Cíl projektu: Základní Proof of Concept metod akustických měření pro zjišťování vlastností vystýlek CIPP.  Hledání nedestruktivní diagnostické cesty k měření přímo na vystýlce případně přiblížení vzorku stavu vystýlky in situ
Rozpočet projektu: 8.210.000,- Kč
Maximální dotace: 4.926.000,- Kč

.
Read more
Comments are closed

Projekt: Výzkumně inovační pracoviště NO DIG

Reg. číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012461

Datum zahájení projektu: 1. 12. 2017

Datum ukončení projektu: 30. 11. 2020

Cíl projektu: Vytvoření pracoviště simulující praxi, aby se výzkum a prototypový vývoj opíral o poloprovozní podmínky vč. technologických operací a mechatroniky.

Rozpočet projektu: 19.569.000,- Kč

Maximální dotace: 9.784.500,- Kč

Comments are closed
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011512 Datum zahájení projektu: 15. 6. 2018 Datum ukončení projektu: 14. 6. 2020 Partner projektu: Vysoké učení technické v Brně Cíl projektu: Transfer znalostí v podnikové sféře formou nového utřídění vstupních materiálů, pro ně optimalizovaných technologických postupů a novou parametrizací produktů s adresnější uživatelskou klasifikací. Rozpočet projektu: 6.480.950,- Kč Maximální dotace: 4.536.665,- Kč .
Read more
Comments are closed
15. srpna byla dokončena rekonstrukce přivaděče DN310 z čerpací stanice Hulín na úpravnu vody v Kroměříži. Stavba byla prováděna metodou Compact Pipe a její rozsah byl unikátní i v celosvětovém měřítku. Potrubí dlouhé 7320 metrů bylo rozděleno na 54 úseků, které byly vyčištěny mechanicky nebo vysokotlakým vodním paprskem. Do takto připravených úseků bylo poté zataženo předtvarované potrubí z materiálu PE 100 RC, kterému byl poté parou navrácen původní kruhový průřez. Původní časový harmonogram, který počítal s ukončením realizace stavby až v listopadu letošního roku jsme dokázali.
Read more