Projekt: Modifikace polymerů pro nové aplikace v bezvýkopových renovacích potrubí

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_360/0023790
Datum zahájení projektu: 1.2.2021
Datum ukončení projektu: 30.6.2023
Cíl projektu: Proveditelnost doplňkových operací na principu modifikovaných polymerních výplní.
Rozpočet projektu: 7.660.000,- Kč
Maximální dotace: 4.596.000,- Kč