KAWO
bezvýkopová metoda sanace kanalizace
KAWEX
bezvýkopová metoda sanace vodovodů
COMPACT PIPE
zatahování předdeformovaného potrubí z PE 100 RC
M-SYSTEM
sanace vodovodních potrubí epoxidovým nástřikem
MONITORING POTRUBÍ
inspekce stavu kanalizace, kanalizačních přípojek, vodovodů a plynovodů
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ TLAKOVOU VODOU
odstranění inkrustací, usazenin a dalších nečistot z potrubí
MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ
dokonalé odstranění inkrustací před sanací vodovodů a plynovodů
 

Reinigung und Überwachung von Rohrleitungen

 

Ausgrabungsfreie Sanierung von Rohrleitungen

 

Arbeiten mit dem Kanalisationsroboter und Reparaturen von Rohrleitungen vor Ort

 

KAWO VERTICAL

 

Umpumpen von Abwässern