GASEX – sanace stávajících podzemních plynových trubních vedení

Bezvýkopová Technologie GASEX je moderní metoda pro sanaci stávajících podzemních plynových trubních vedení DN 200 – DN 1500. Technologie je vhodná pro zemní plyn, propan, butan a jejich směsi v plynném stavu a pro opravu stávajících, porušených podzemních plynovodních potrubí jak celkovou, tak lokální korozí. Před vlastní sanací je prováděno mechanické vyčištění, proplach a následná prohlídka  digitální TV-kamerou.

Metoda je certifikovaná univerzitou IKP Stuttgart pro použití k sanaci tlakových řadů s provozním tlakem PN25 se životností 50 let.

Výhody:

  • rychlost provedení sanace
  • ekonomická výhodnost
  • prodloužení životnosti plynovodního potrubí na o desítky let