KAWO LOCAL – pro opravy lokálních poruch v trubním vedení

KAWO LOCAL je rychlá a účinná bezvýkopová technologie k odstranění lokálních poruch v podzemních trubních vedení. Užívá se k opravě netěsných spojů, trhlin a prasklin tzv. „krátkou vystýlkou“. Oprava je velmi rychlá a spočívá v zatažení pakeru, na kterém je navinuta skelná textilie, impregnovaná samovytvrzovací pryskyřicí a transportovaná na místo lokální poruchy. Po vytvrzení vznikne vnitřní laminátová manžeta, která vykazuje výborné pevnostní charakteristiky. Osazení se provádí při součinnosti s TV – kamerou a po proplachu potrubí. Technologie KAWO – LOCAL se používá k odstranění lokálních poruch v profilech od DN 150 – DN 600.