KAWO sanace propustku DN 1600 v tělese dálnice D1

Comments are closed

V říjnu roku 2016 byla provedena sanace propustku v tělese dálnice D1 u Ostrovačic. Průměr potrubí byl proměnlivý a pohyboval se v rozmezí od DN 1450 do DN 1650. Dno propustku bylo vyrovnáno do roviny, což byla příčina zmenšujícího se průřezu. Firma Wombat k sanaci použila technologii KAWO. Rukávec byl na místo usazen studenou vodou a následně vytvrzen ohřátím. Vzhledem k rozměrům sanovaného úseku byly největším problémem alokování potřebné těžké techniky. Ohřátí 165 m3 bylo zajištěno dvěma pojízdnými kotelnami. Vzhledem ke zmenšujícímu se průměru potrubí jsme očekávali vznik vrapů na novém potrubí. Naše obavy se však ukázaly jako liché, protože nerovnosti na konečném produktu s přehledem splňovaly přísná kritéria investora.

Comments are closed.