15. srpna byla dokončena rekonstrukce přivaděče DN310 z čerpací stanice Hulín na úpravnu vody v Kroměříži. Stavba byla prováděna metodou Compact Pipe a její rozsah byl unikátní i v celosvětovém měřítku. Potrubí dlouhé 7320 metrů bylo rozděleno na 54 úseků, které byly vyčištěny mechanicky nebo vysokotlakým vodním paprskem. Do takto připravených úseků bylo poté zataženo předtvarované potrubí z materiálu PE 100 RC, kterému byl poté parou navrácen původní kruhový průřez. Původní časový harmonogram, který počítal s ukončením realizace stavby až v listopadu letošního roku jsme dokázali.
Read more