Category Archives: Novinky

Comments are closed
15. srpna byla dokončena rekonstrukce přivaděče DN310 z čerpací stanice Hulín na úpravnu vody v Kroměříži. Stavba byla prováděna metodou Compact Pipe a její rozsah byl unikátní i v celosvětovém měřítku. Potrubí dlouhé 7320 metrů bylo rozděleno na 54 úseků, které byly vyčištěny mechanicky nebo vysokotlakým vodním paprskem. Do takto připravených úseků bylo poté zataženo předtvarované potrubí z materiálu PE 100 RC, kterému byl poté parou navrácen původní kruhový průřez. Původní časový harmonogram, který počítal s ukončením realizace stavby až v listopadu letošního roku jsme dokázali.
Read more
Comments are closed
13. února byl odstaven přivaděč surové vody z čerpací stanice v Hulíně na úpravnu v Kroměříži. Stavba je důležitá především z hlediska zlepšení dostupnosti vody z hulínského prameniště, které bude dle plánů společnosti VAK Kroměříž v budoucnosti více využíváno. Naše firma je, ve sdružení se společností VHS Javorník, zhotovitelem celé renovace. Po vypuštění potrubí byly první úseky trasy dlouhé 7320 m vyčištěny, změřeny a následně do nich bylo zataženo předdeformované potrubí z materiálu PE HD 100 RC. Dle technologického postupu bylo poté potrubí napařováno a expandováno do původního tvaru tak, aby došlo k těsnému.
Read more
Comments are closed
V listopadu 2016 společnost WOMBAT realizovala sanaci vodovodního potrubí DN 350 na Vídeňské ulici ve Znojmě. Ulice Vídeňská je dopravní tepna svým významem sahající až za hranice okresu Znojmo, proto musel být návrh umístění a rozměrů jednotlivých montážních šachet zvláště pečlivý. S ohledem na výše zmíněné bylo sanované potrubí ze sedmdesátých let minulého století rozděleno na čtyři úseky o délkách 42 m, 112 m, 158 m a 165 m. Díky citlivému rozdělení úseků bylo na tomto rušném úseku možno udržet obousměrný provoz. Výkop celkem šesti stavebních jam byl.
Read more
Comments are closed
V říjnu roku 2016 byla provedena sanace propustku v tělese dálnice D1 u Ostrovačic. Průměr potrubí byl proměnlivý a pohyboval se v rozmezí od DN 1450 do DN 1650. Dno propustku bylo vyrovnáno do roviny, což byla příčina zmenšujícího se průřezu. Firma Wombat k sanaci použila technologii KAWO. Rukávec byl na místo usazen studenou vodou a následně vytvrzen ohřátím. Vzhledem k rozměrům sanovaného úseku byly největším problémem alokování potřebné těžké techniky. Ohřátí 165 m3 bylo zajištěno dvěma pojízdnými kotelnami. Vzhledem ke zmenšujícímu se průměru potrubí jsme očekávali vznik vrapů.
Read more
Comments are closed
Renovace těžce poškozeného přivaděče na čistírnu odpadních vod DN 1350/900 byla provedena ve Zlíně v říjnu roku 2016. Vzhledem k vysokému průtoku, který se pohyboval v rozmezí 1500 m3/h and 2500 m3/h byla tato stavba náročná především na výkonné přečerpávání. Firma Wombat pro úspěšné převedení průtoku použila pět přístrojů Sterling Q200, které zaručily bezpečnou instalaci KAWO vložky. Ta byla poté vytvrzena horkou vodou. Sanace probíhala v těsné blízkosti vodního toku Dřevnice. Proto bylo třeba pečlivě sledovat průtok v potrubí tak, aby nedošlo ke kontaminaci povrchových vod. [ngg_images source="galleries" container_ids="30" display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" override_thumbnail_settings="1".
Read more