Blog

Comments are closed
Veletrh IFAT 2016 je nejvýznamnějším odborným světovým veletrhem v oboru technologií pro životní prostředí. Veletrhu IFAT 2016 se účastnilo rekordních 3000 vystavovatelů z 54 zemí vystavujících na ploše 220.000 m2. Na veletrh bylo přihlášeno 40 českých výrobců na ploše 1800 m2. Mezinárodního veletrhu IFAT 2016, který se letos konal v Mnichově, v období 30.5. – 3.6.2016, se zúčastnila také společnost WOMBAT, s.r.o., zastoupená především Ing. Ladislavem Dokládalem a Ing. Petrem Holešem. Díky této účasti byly získány nové informace a postřehy, týkající se nejen oboru zabývajícím se sanaci kanalizačních sběračů bezvýkopovými technologiemi,.
Read more