Novinky

Zlín Louky

A renovation of a heavily damaged pipe leading to the water treatment plant in city Zlín was realized in October 2016. Due to the high flow in the pipe (flow was ranging between 1000 m3/h and 2500 m3/h) the demands for pumping were very high. Use of 5 Sterling Q200 pumps ensured successful draining of the renewed sector and KAWO liner DN 1350/900 could have been installed. Liner was then cured using hot water. The reconstruction was held close to the river Dřevnice, which was the reason of a very careful flow management so that no contamination was introduced into the water. “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zlín Louky

Zlín Louky

Renovace těžce poškozeného přivaděče na čistírnu odpadních vod DN 1350/900 byla provedena ve Zlíně v říjnu roku 2016. Vzhledem k vysokému průtoku, který se pohyboval v rozmezí 1500 m3/h and 2500 m3/h byla tato stavba náročná především na výkonné přečerpávání. Firma Wombat pro úspěšné převedení průtoku použila pět přístrojů Sterling Q200, které zaručily bezpečnou instalaci KAWO vložky. Ta byla poté vytvrzena horkou vodou. Sanace probíhala v těsné blízkosti vodního toku Dřevnice. Proto bylo třeba pečlivě sledovat průtok v potrubí tak, aby nedošlo ke kontaminaci povrchových vod. “ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zlín Louky

Mezinárodní veletrh IFAT 2016 Mnichov

Veletrh IFAT 2016 je nejvýznamnějším odborným světovým veletrhem v oboru technologií pro životní prostředí. Veletrhu IFAT 2016 se účastnilo rekordních 3000 vystavovatelů z 54 zemí vystavujících na ploše 220.000 m2. Na veletrh bylo přihlášeno 40 českých výrobců na ploše 1800 m2. Mezinárodního veletrhu IFAT 2016, který se letos konal v Mnichově, v období 30.5. – 3.6.2016, se zúčastnila také společnost WOMBAT, s.r.o., zastoupená především Ing. Ladislavem Dokládalem a Ing. Petrem Holešem. Díky této účasti byly získány nové informace a postřehy, týkající se nejen oboru zabývajícím se sanaci kanalizačních sběračů bezvýkopovými technologiemi, ale rovněž také celého průřezu technologií určených pro životní prostředí. Byly také navázány nové obchodní kontakty a prodlouženy již bezchybně zaběhnuté spolupráce.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mezinárodní veletrh IFAT 2016 Mnichov

Čištění a monitoring trubních vedení

Bezvýkopová
sanace trubních vedení

Práce kanalizačním robotem a lokální opravy trubních vedení

KAWO VERTICAL

Přečerpávání odpadních vod