KAWO
bezvýkopová metoda sanace kanalizace
KAWEX
bezvýkopová metoda sanace vodovodů
COMPACT PIPE
zatahování předdeformovaného potrubí z PE 100 RC
M-SYSTEM
sanace vodovodních potrubí epoxidovým nástřikem
MONITORING POTRUBÍ
inspekce stavu kanalizace, kanalizačních přípojek, vodovodů a plynovodů
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ TLAKOVOU VODOU
odstranění inkrustací, usazenin a dalších nečistot z potrubí
MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ
dokonalé odstranění inkrustací před sanací vodovodů a plynovodů
 

Очищение и мониторинг трубопроводных линий

 

Бестраншейная санация трубопроводных линий

 

Работы с роботом для канализаций и местный ремонт трубопроводных линий

 

KAWO VERTICAL

 

Перекачивание сточных вод