KAWO
bezvýkopová metoda sanace kanalizace
KAWEX
bezvýkopová metoda sanace vodovodů
COMPACT PIPE
zatahování předdeformovaného potrubí z PE 100 RC
M-SYSTEM
sanace vodovodních potrubí epoxidovým nástřikem
MONITORING POTRUBÍ
inspekce stavu kanalizace, kanalizačních přípojek, vodovodů a plynovodů
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ TLAKOVOU VODOU
odstranění inkrustací, usazenin a dalších nečistot z potrubí
MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ
dokonalé odstranění inkrustací před sanací vodovodů a plynovodů
 

Cleaning and Monitoring of Pipelines

 

Trenchless Rehabilitation of Pipelines

 

Local Repair of Sewer Pipelines and Works Using a Sewer Robot

 

KAWO VERTICAL

 

Pumping of Sewage Water